Велики значај у настави има програмирани облик рада. Уједно са њим је уско повезана текст метода која је доста примењивана у настави и без које је настава незамислива. Данас је веома битно да настава буде креативна и активна, а да би у томе успели морамо наци прави пут до знања.Један од битних задатака наставника јесте да одабере и у свом раду примени адекватне поступке који ће подстицати процесе сазнања и учења у настави.Метода рада на тексту има велику примену. Текст допуњује посматрање појава и промена. Може се поновити онолико пута колико је потребно да би ученици уочили најбитније у одређеним појавама и процесима.  Овде ћемо приказати наставну јединицу ,, Други српски устанак“ кроз програмирани облик рада. Учитељ врши кратак осврт на претходну наставну јединицу- Први српски устанак, а потом саопштава ученицима да ће данас учити о Другом српском устанку.

Назив наставне јединице исписује на табли, а ученици у своје свеске.

Потом их обавештава да ће они данас самостално учити, тако што ће сваки ученик добити свој материјал за рад и упуство како треба радити.Подела полупрограмираног материјала за рад са захтевом да пажљиво прочитају упуство за рад. Након тога доћи ће до делова садржаја,а сваки садржи нову информацију и питања. Треба пажљиво да прочитају текстове, а затим да покушају да одговоре на постављена питања. После сваког питања сами проверавају да ли су тачно одговорили. Тачни одговори се налазе на последњој страници материјала. Ако су тачно одговорили уче даље, а ако нису враћају се на текст и траже одговоре.

Упозорење уценицима да раде самостално, а ако им нешто није јасно да питају.

.

 

 

УПУТСТВО ЗА РАД

 

На овом часу це се самостално учити о Другом српском устанку. Садржај је подељен на мање делове. Пажљиво прочитај сваки део садржаја и покушај да  одговориш на питања. Да ли је твој одговор тачан можеш да провериш  на последњој страници, али никад не гледај решење пре него што сам напишеш одговор. Уколико си тачно одговорио, учи даље и одговарај на нова питања, а ако си одговорио нетачно, врати се опет на текст, прочитај га још једном пажљиво и потражи одговор.

Желим ти успешан рад!

 

 

СТРАНА 1

После гушења Првог српког устанка  1813. године Турци су поново почели терор над српским народом. Незадовољан народ је убрзо почео да се диже против Турака. 1814. године у Чачанском крају дошло је до буне народа коју су Турци угушили. Том приликом страдало је доста људи из тог краја. Српске старешине медју којима је био и Милош Обреновић покушале су преговоре да би зауставили насиље Турака. Међутим Турци су наставили да пљачкају, злостављају и убијају недужни српски народ. Тако, априла 1815. године у селу Такову састају се српске старешине и доносе одлуку о подизању Другог српског устанка. За вођу устанка изабран је Милош Обреновић.

 

ЗАДАТАК 1: Због чега је донета одлука о подизању Другог српског устанка?

______________________________________________________

______________________________________________________

ЗАДАТАК 2: Када је и где избио Други српски устанак?

_______________________________________________________

ЗАДАТАК 3: Ко је изабран за водју Другог српског устанка?

_______________________________________________________

 

 

 

СТРАНА 2

 

Други српски устанак је веома успешно текао. Устаници су убрзо ослободили већи део Србије. Веђе битке у којима су Срби однели победе вођене су на брду Љубићу у близини и на Дубљу у Мачви. У бици код Љубића својим јунаштвом се истакао Танаско Рајић.

 

 

 

ЗАДАТАК 4: Како је текао Други српски устанак?

___________________________________________________________________

ЗАДАТАК 5: Наведи значајне битке Другог српског устанка.

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

СТРАНА 3

Турци су желели силом да угуше устанак, али су се плашили сукоба са Русијом. Због тога убрзо долази до преговора између Срба и Турака када је Милош Обреновић обезбедио слободу већем делу земље. Међутим, слобода није била потпуна јер је Србија морала да признаје турску власт и плаћа султану данак. Преговори су настављени, па је ускоро Милош Обреновић и изборио већу самосталност Србије. Дозвољени су трговина и зидање цркава и манастира. Турци су почели да се исељавају из Србије. Милошу Обреновићу је признато право да буде кнез кога ће наследити његови потомци.

 

ЗАДАТАК 6: Како је Србија добила самосталност после Другог српског устанка?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ЗАДАТАК 7: У чему се та самосталност састојала?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

СТРАНА 4

ТАЧНА РЕШЕЊА

1.     Одлука о подизању дРУГОГ српског устанка донета је због тога сто су Турци наставили злостављање, муЧење и убијање српског народа.

2.      Други српски устанак је избио априла 1815. године у селу Такову.

3.      За вођу је изабран један од српских старешина Милош Обреновић.

4.      Други српски устанак је успешно текао, ослобођен је већи део Србије.

5.      Значајне битке Другог српског устанка су битка на брду Љубићу и на Дубљу.

6.     Дошло је до преговора Србије и Турске када је Милош Обреновић обезбедио слободу већем делу земље.

7.     Турци су Србима обезбедили трговину, зидање цркава и манастира.

 

 

Ученици самостално раде. Пажљиво читају упутство за рад, након тога читају делове садржаја наставне јединице која је подељена на три дела, а потом дају одговоре на постављена питања.Проверавају тачност урађених задатака на последњој страни. Уколико ураде нетачно враћају се на одговарајући текст све док не пронађу тачан одговор. За то време наставник их обилази, надгледа њихов рад, даје додатна упутства уколико је потребно, разјашњава евентуалне нејасноће.

Заједнички коментаришемо задатке и тачне одговоре.

Систематизација – заједничко понављање.

Учитељ тражи да још једном понове оно што су данас сазнали и научили. Ученици редом читају питања и  тачне одговоре., гласно и јасно, а остали проверавају још једанпут да ли су тачно одговорили.

Лидија Виденовић ОШ ,,Јелица Миловановић“ Сопот